Kvutzot

Shijva Gan

IMG_8470

Rosh Shijva:

Deby Snitzes

Gan Alef Banim

Madrijim: Tamar Camhi e Ilan San Martin

Gan Alef Banot

Madrijim: Sofia Schwartzman, Denisse Camhi y Allan Klein 

Gan Bet Banim

Madrijim: Daniel Sateler, Adriana Apt y Einat Wurman

Gan Bet Banot

Madrijim: Dominique Nathan y Elinor Neiman

Gan Guimel Banim

Madrijim: Yael Sirebrenik y Ronen Testa

Gan Guimel Banot

Madrijim: Nicole Calderon y Ariel Silberman

Shijva 1&2

IMG_8515

Rosh Shijva:

Daniela Jana

Kesem Banim

Madrijim: Mijal Neiman, Ariel Farcas y Eitan Espinoza

Kesem Banot

Madrijim: Daphne Klein, Ronit Bortnick y Alex Gomberoff

Nitzanim Banim

Madrijim: Yael Cohen y Alberto Testa

Nitzanim Banot

Madrijim: Yael Seelenberger y Yoel Berant

Shijva 3&4

IMG_8469

Rosh Shijva:

Ilan Camhi

Iesher Banim

Madrijim: Federico Zang y Dareen Han

Iesher Banot

Madrijim: Catalina Wassermann y Gabriel Koenig

Kesher Banim

Madrijim: Sandra Roizman y Natan Israel

Kesher Banot

Madrijim: Mijal Pupkin y Matias Saul

Shijva 5&6

IMG_8553

 

Rosh Shijva: Dominique Rezepka 

Neder Banim

Madrijim: Jaya Davidovits y Daniel Bindel

Neder Banot

Madrijim: Coni Herskovits e Igal Dukes

Jesed Banim

Madrijim:  Dana Neiman y David Vaisbuch

Jesed Banot

Madrijim: Ilan Czerny y Mijal Kelmeszes

Shijva 7&8

IMG_8498

Rosh Shijva:

Mijal Daniels

 

Nesharim Banim

Madrijim: Ilan Ben-Dov Y David Gateño

Nesharim Banot

Madrijim: Kalanit Levi y Benjamín Schapiro

Nehemanim Banim

Madrijim: Dana Hirschberg y Benjamín Epelbaum

Nehemanim Banot

Madrijim:  Nicole Vainstein y Jonathan Zang

Curs

IMG_8479

Rosh Curs:

Eitan Dukes

Curs Alef: Maniguim

34872825_2391910927492146_1300151480275173376_o

Madrijim: Danna Guiloff y Alexander Roizman 

Curs Bet: Jalom

34907039_2391911750825397_6992389306882981888_o

Madrijim: Benjamín Wassermann y Benjamín Avayú