Kvutzot

Shijva Gan

IMG_4831

Rosh Shijva: Manolita Behar

Gan Alef Banim

Madrijim: Nicolas Lapeña e Ilan Camhi

Gan Alef Banot

Madrijim: Ariel Pupkin y Cata Wasserman

Gan Bet Banim

Madrijim: Galia Cultrera y Gabri Koenig

Gan Bet Banot

Madrijim: Deby Snitzes y Eitan Espinoza

Gan Guimel Banim

Madrijim: Mijal Doron, Federico Zang y Micha Martinez

Gan Guimel Banot

Madrijim: Beto Testa, Ariela Rosenbeng y Kala levi

Shijva 1&2

IMG_4836

Rosh Shijva: Pedro Konig

Nitzanim Banim

Madrijim: Igal Gottlieb, Isa Colodro

Nitzanim Banot

Madrijim: Daphne Klein, Yair Bitran y MIjal Kuperman

Iesher Banim

Madrijim: Camila Pardo y Daniel BIndel

Iesher Banot

Madrijim: Mijal Pupkin y Ariel Lehmann

Shijva 3&4

IMG_4839

Rosh Shijva: Ilan Czerny

Kesher Banim

Madrijim: Dana Hirschberg y David Vais

Kesher Banot

Madrijim: Alejandro Barrera y Jaya Davidovits

Neder Banim

Madrijim: Mati Krell y Liat Israel

Neder Banot

Madrijim: Pascale Farcas y Melanie Corenstein

Shijva 5&6

IMG_4830

Rosh Shijva: Daniel Nachari

Jesed Banim

Madrijim: Cata Fuentes y  Lothar Aliaga

Jesed Banot

Madrijim: Coni Herskovits y  Daniel Seelenberger

Nesharim Banim

Madrijim:  Alex Blamberg y  Domi Bendersky

Nesharim Banot

Madrijim: Tania Magendzo y Alan Berry

Shijva 7&8

IMG_4854

Rosh Shijva: Benjamín Epelbaum

Nehemanim Banim

Madrijim: Gabriel Weisselberger y  Anto Woldarsky

Nehemanim Banot

Madrijim: Sofi Estrugo y Joan Lewin

Maniguim Banim

Madrijim: Daniel Camhi y Matias Apt

Maniguim Banot

Madrijim:  Sharon Katzman e Ilan Ben Dov

Curs

IMG_4850

Rosh Curs: Eileen Awner

Curs Alef

IMG_3860

Madrijim: Benjamín Wasserman y Benjamín Avayú

Curs Bet

IMG_3684

Madrijim: Ariel Ben Dov y MIjal Walters