Kvutzot

Shijva Gan

IMG_8470

Rosh Shijva: Deby Snitzes

Gan Alef Banim

Madrijim: Tamar Camhi e Ilan San Martin

Gan Alef Banot

Madrijim: Sofia Schwartzman, Denisse Camhi y Allan Klein 

Gan Bet Banim

Madrijim: Daniel Sateler, Adriana Apt y Einat Wurman

Gan Bet Banot

Madrijim: Dominique Nathan y Elinor Neiman

Gan Guimel Banim

Madrijim: Yael Sirebrenik y Ronen Testa

Gan Guimel Banot

Madrijim: Beto Testa, Ariela Rosenbeng y Kala levi

Shijva 1&2

IMG_8515

Rosh Shijva: Daniela Jana

Kesem Banim

Madrijim: Igal Gottlieb, Isa Colodro

Kesem Banot

Madrijim: Daphne Klein, Yair Bitran y MIjal Kuperman

Nitzanim Banim

Madrijim: Camila Pardo y Daniel BIndel

Nitzanim Banot

Madrijim: Mijal Pupkin y Ariel Lehmann

Shijva 3&4

IMG_8469

Rosh Shijva: Ilan Camhi

Iesher Banim

Madrijim: Dana Hirschberg y David Vais

Iesher Banot

Madrijim: Alejandro Barrera y Jaya Davidovits

Kesher Banim

Madrijim: Mati Krell y Liat Israel

Kesher Banot

Madrijim: Pascale Farcas y Melanie Corenstein

Shijva 5&6

IMG_8553

Rosh Shijva: Dominique Rezepka

Neder Banim

Madrijim: Cata Fuentes y  Lothar Aliaga

Neder Banot

Madrijim: Coni Herskovits y  Daniel Seelenberger

Jesed Banim

Madrijim:  Alex Blamberg y  Domi Bendersky

Jesed Banot

Madrijim: Tania Magendzo y Alan Berry

Shijva 7&8

IMG_8498

Rosh Shijva: Mijal Daniels

Nesharim Banim

Madrijim: Gabriel Weisselberger y  Anto Woldarsky

Nesharim Banot

Madrijim: Sofi Estrugo y Joan Lewin

Nehemanim Banim

Madrijim: Daniel Camhi y Matias Apt

Nehemanim Banot

Madrijim:  Sharon Katzman e Ilan Ben Dov

Curs

IMG_8479

Rosh Curs: Eitan Dukes

Curs Alef: Maniguim

IMG_3860

Madrijim: Benjamín Wasserman y Benjamín Avayú

Curs Bet: Jalom

IMG_3684

Madrijim: Ariel Ben Dov y MIjal Walters